Warunki korzystania

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego earlickforte.top, prowadzonego przez [nazwę firmy]. Korzystając z serwisu, użytkownik akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.

[Nazwa firmy] zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach za pomocą odpowiednich komunikatów na stronie głównej.

1. Warunki ogólne

1.1. Serwis earlickforte.top jest dostępny dla wszystkich użytkowników internetu, którzy akceptują niniejszy regulamin.

1.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa obowiązującego w kraju, z którego korzysta z serwisu.

1.3. Wszystkie treści zamieszczone w serwisie mają charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porady prawne.

  • 1.3.1. [Nazwa firmy] nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie informacji zamieszczonych na stronie.
  • 1.3.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za skutki swoich działań.

1.4. [Nazwa firmy] zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub zablokowania dostępu do serwisu w przypadku naruszenia regulaminu.

1.5. [Nazwa firmy] zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat za korzystanie z niektórych usług lub treści w serwisie. Użytkownicy zostaną wówczas poinformowani o wysokości opłat przed ich zastosowaniem.

2. Polityka prywatności

2.1. [Nazwa firmy] gwarantuje poufność i ochronę danych osobowych użytkowników serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • 2.1.1. Dane osobowe użytkowników są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych z funkcjonowaniem serwisu i udostępnianiem niektórych usług.
  • 2.1.2. [Nazwa firmy] nie udostępnia danych osobowych użytkowników osobom trzecim bez ich zgody.
  • 2.1.3. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

3. Prawa autorskie

3.1. Wszelkie treści zamieszczone w serwisie, takie jak artykuły, zdjęcia, filmy itp., są chronione prawem autorskim.

3.2. Użytkownik może korzystać z treści zamieszczonych w serwisie wyłącznie w celach osobistych i niekomercyjnych.

  • 3.2.1. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikowanie lub umieszczanie treści serwisu na innych stronach internetowych bez zgody [nazwy firmy] jest zabronione.
  • 3.2.2. W przypadku chęci wykorzystania jakiejkolwiek treści z serwisu w celach komercyjnych, użytkownik zobowiązany jest do uzyskania zgody właściciela praw autorskich.

4. Reklamacje

4.1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące działania serwisu przez e-mail pod adresem [adres e-mail].

4.2. Reklamacje będą rozpatrywane w najkrótszym możliwym terminie i użytkownik zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego.